Taijiquan (Tai chi chuan)

Šta je Taijiquan ?

Majstorstvo Prisutnosti !Taijiquan (Tai chi chuan)Veština i osećaj da radite u pravom trenutku upravo ono, toliko i tako kako je u tom trenutku potrebno! Na žalost, većina ljudi nema takav osećaj za trenutak, jer su stalno izvan središta, neuravnoteženi, dok guraju sebe napred kroz život. Dozvolite sebi da kroz Taijiquan potonete u prvobitni nivo vašeg postojanja, u ono što ste bili pre rođenja, u osnovnu energiju koja je svuda oko nas. Postaćete osetljivi na sopstvene energetske promene, čak na promene energije oko vas. Tada možete osetiti koliko je malo napora potrebno da bi se kretali, živeli… mi to već sve znamo i imamo u sebi, samo takvog sebe trebamo i doživeti.

Osnovi Taiji-a

se temelje na osnovnim principima taoizma, cikličnom kretanju, prožimanju i spajanju dveju antagonističkih sila Jina i Janga. Samo neprekidni tok i ravnoteža između tih sila znači harmoniju, sklad i zdravlje kako čoveka, tako i njegovog okruženja… Primena bazičnih principa taoizma u načinu kretanja, u svakom pokretu, otvara dalje mogućnosti za usvajanje dubljih nivoa i sadržaja Taijiquana. Stepen integrisanosti ovih principa u pokret, određuje stepen majstorstva.

Ciljevi vežbanja Taijiquana

Nekada mnogo češće primenjivana kao borilačka veština, svrha vežbanja Tajiquana danas prerasta iz borbe sa drugim čovekom u borbu sa samim sobom. U borbu za sticanje discipline, upornosti, istrajnosti. U borbu za svoje zdravlje i dugovečnost, za zdravo telo i zdrav duh. Za harmoniju tela i duha, radi prodiranja u tajne života.

Holistička priroda ovog drevnog sistema se ogleda u paleti mogućnosti koje ovaj jednostavni niz od nekoliko pokreta pruža čoveku, koji je spreman da mu se posveti dvadesetak minuta dnevno. U zavisnosti od cilja i motiva vežbanja Tajiquana i rezultati će biti odgovarajući. Ako ste ovoj veštini pristupili iz zdravstvenih razloga i ne interesuju vas ostali nivoi i vidovi delovanja Tai chija, toliko ćete i dobiti. Ako ovoj drevnoj veštini i mudrosti pristupate otvorenog duha, spremni da se posvetite vežbanju kao načinu življenja, to može da postane stvarna podloga vašeg duhovnog razvoja. Uravnoteženje unutrašnjeg kreativnog principa sa spoljnim, univerzalnim, nas vodi do primarnog cilja svakog čoveka – višeg duhovnog nivoa.

Procesi i faze učenja Taijiquan-a

Osnovi Taijiquana se temelje na osnovnim principima taoističke filozofije. Stepen integrisanosti ovih principa u pokret, određuje stepen majstorstva. Primena bazičnih principa u načinu kretanja, u svakom pokretu, otvara dalje mogućnosti za usvajanje dubljih nivoa i sadržaja Taijia. Mnogi vežbači, čak i učitelji zanemaruju činjenicu da lekoviti elementi Taijiquana nisu pokreti, već njihov sadržaj. Da bi početnik lakše pronikao u tajne koje se kriju ispod prividno jednostavnih pokreta, učenje je potrebno podeliti na faze koje obezbeđuju postupnost, ali i temeljnost. Ako se pridržavate ovih faza, učenje će vremenski malo duže trajati, ali bazični principi će biti usvojeni prirodno i trajno. Da bi vežbanje Taijiquana stvarno postalo sredstvo za održavanje zdravlja i vitalnosti, ali i borilačka veština, moraju se poštovati osnovni principi Taijiquana.

Bez obzira koji stil, ili koju formu vežbate u prvoj fazi učenja morate da naučite spoljašnji, fizički niz – redosled pokreta, tj. formu Taijiquana. Kroz to se savladava skeletna strukturalna usklađenost – ukorenjenost, princip kretanja. Pronalazi se centar gravitacije – Tan Tijen, vertikalna osovina…

Tek kada to pravilno savladate mogu postepeno da se dodaju unutrašnji elementi – sadržaj Taijiquan-a: disanje, način apsorpcije, akumulacije i usmeravanja energije… kroz sledeće faze Regulacije daha, Regulacije uma, Regulacije qia i duha. To je ustvari onaj deo Taijia koji ga čini različitim od svih ostalih vežbi ovoga sveta. Unutrašnji biser koji vam se otkriva tek upornim, dugogodišnjim radom. O ovom aspektu Taijiquana vam mogu pričati, ali vam to niko ne može dati kao znanje, niti vas tome može naučiti. Ono vam se samo otkriva kao posledica predanog izučavanja ne samo Taijiquana, već i ostalih, sličnih sistema koji vam mogu pomoći u otkrivanju zakonitosti u kretanju energije.