Nova faza u radu kluba i Chen učenje

Kako taiđi ćuan praktikujem od 1989. godine, tokom dugogodišnjeg traganja i izučavanja tai đi ćuana kroz vežbanje su mi se postavljala mnoga pitanja na koje nisam dobijala odgovre i ako sam učila od svetski poznatih i priznatih majstora. Učila sam mnoge stilove i sisteme od kratke Jang forme, preko duge porodične forme majstora Jong Minga, do Jang 108 Jang Jwing Minga. Sportsku formu sam učila od majstora Wang Zeng Xianga i sa njom sam ostvarila zavidne rezultate u međunarodnoj konkurenciji što samostalno, što klupski, sa svojim učenicima.

Vežbala sam i Vu stil kod čuvenog učitelja Dana Docherty-a. Bez obzira na priznanja i medalje, dobar temelj i praksu, ozbiljnost u radu škole, odgovora na pitanja koja su tinjala u meni nije bilo. Zahvalna sam svim tim majstorima jer su me vodili korak po korak, ali žeđ za znanjem i moja intuicija mi je govorila da je taiđi ćuan mnogo više od preciznog sleda pokreta u formi – čemu su me svi podučavali. Više i od prikaza “moći”, snage i veštine tih istih učitelja.

Odgovore i pitanja kroz praktikovanje taiđi ćuana sam počela da dobijam onog dana kad sam počela da vežbam Chen stil pod budnim okom grandmastera Chen Xiaowanga. Polako sam sticala osećaj i svest o tome šta znači unutrašnji rad. Kako i kada energetski tok prati pokret i ispravnu biomehaniku tela. Ali sam morala da disciplinujem i obuzdam sebe prihvatajući činjenicu da se znanje ne stiče “preko noći”. Da taiđi ćuan nisu naređani pokreti u formi. Da je ovladavanje taiđi ćuanom proces i izgradnja telesnog, ali i duhovnog bića.

Zato i sa Klubom napuštam dosadašnju praksu i način rada i u potpunosti se posvećujem Chen učenju. Nema više „praznog hoda“ u vežbanju, ponavljanja fizičkih pokreta, jer u svakom pa i u najmanjem pokretu insistiram na skladu i jedinstvu tela i duha.

Grandmaster Chen Xiaowang

Nova faza u radu kluba i Chen učenje

U čudesnom svetu taiđi ćuana Chen stil zauzima posebno mesto. Chen je najstariji sistem iz koga su kasnije izrastali svi drugi stilovi taiđi ćuana. Chen selo, izvor, rasadnik i matica iz kojeg su izlazile plejade majstora taiđi ćuana dala je veličinu kakav je grandmaster Chen Xiaowang.  Direktni  je potomak stvaraoca taiđi ćuana Chen Wangtinga i unuk Chen Fake-a, najvećeg majstora XX veka. Chen Xiaowang je 19. generacija nosioca Chen stila. Više od 20 puta je bio prvak Kine, proglašen je za čuvara Chen stila i nacionalno blago Kine.  Nosioc je najvišeg Duana, vodeći je i glavni  majstor  za  Chen stil u Kini i svetu.