Osnovni seminar Qi gonga

14.03.2013. počinje osnovni seminar Qi gonga. Program vodi Đenđi Samardžija, a metodologija se radi po školi Mantak Chia. Cilj osnovnog nivoa je očuvanje i poboljšanje fizičkog zdravlja, smanjenje stresa, poboljšanje mentalne snage i psiho-emocionalnog stanja. Osnovni seminar traje 3 meseca sa treninzima 2 puta nedeljno. Informacije na 064-22-00-260

Kreirajte kroz vežbe Qi Gonga svoje fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje.

Učestvujete aktivno u svom izlečenju!

Dok zapadna medicina izučava i leči  bolesti, Qi Gong izučava život,  zdravlje  i pruža  metode za njihovo održavanje.

Qi gong je preko pet hiljada godina stara nauka i praksa negovanja  životne energije- ći-a, u svrhu samoisceljenja, lečenja, podmlađivanja, samoodbrane itd.
Sastoji se od jednostavnih, veoma sporih vežbi, i meditativnih tehnika. Pokreti su usmeravani svešču, a tehnike svesnog disanja i vođena namera se odgovarajućim metodama preobraćaju  u moćnu terapiju – Qi gong.
Životna energija – Qi teče kroz dvanaest kanala (meridijana) na telu. Svaki meridijan je vezan za određen unutrašnji organ i ako je protok ći-a poremećen u određenom meridijanu, blokiran,  nastala energetska neravnoteža može da dovede do poremećaja funkcije tog (ili nekog drugog ) organa i do bolesti.
Cilj Qi Gonga je razvijanje i uravnoteženje  unutrašnje, životne  energije, što  smanjuje stres, poboljšava  fizičko zdravlje, i donosi unutrašnji mir. To su metode samoisceljenja kroz koje se uči usavršavanje zdravlja razvijanje životne energije, snage, ali i uravnoteženje psihe, emocija i  čovekove unutrašnje prirode. Praktikovanje ovih drevnih veština oslobađa nas napetosti, obezbeđuje osnovu vitalnosti, zdravlju i dugovečnosti, jer kretnja, fizička akcija, dah,  svest i duh se svesno pretaču u život.

Naučite kako da cirkulišete energiju – život – kroz svoje telo.

Osnovni seminar Qi gonga

Clanovi kluba Hua Kang vezbaju Qigong