Kako postići zdravlje


Kako postići zdravljePostoje različiti načini da se količina energije u telu poveća. Zajednička osnova su im disajne vežbe koje spadaju u osnovne tehnike Qi Gonga. Putem daha i pravilnih tehnika disanja kroz osnovne vežbe se dostiže uvećanje, harmonizacija i kruženja ćija. U daljem vežbanju sakupljena energija se usmerava, oplemenjuje i preobražava u više, duhovne energije. Na nižim nivoima vežbanja, tehnike se kreću od telesnih i disajnih, do mentalnih i tehnika vizuelizacije, a rezultati su sticanje svesti o svom telu, dahu, opuštenosti, koncentraciji itd.

U kasnijim fazama vežbanja dah i svest se usmerava u svaki deo, regiju tela posebno, da bi se osvestilo i „očistilo“ od emocionalnih naboja. Svaki deo tela je skladište određenih emocija: bubreg je organ straha, jetra besa, pluća tuge… pa se usmeravanje svesti i energije u određeni deo tela „čiste“, „oslobađaju“ tu nagomilane emocije, tj. energije. Na taj način ne samo da čistimo unutrašnje organe, već sređujemo i svoja emocionalna stanja , a samim tim i kvalitet života dižemo na viši nivo.

Moćna terapija

U Kini je Dr. Pao Ling, Chi-Kung terapeut sproveo istraživanje nad 2.873 pacijenata sa terminalnim rakom gde je Qi gong korišćen kao terapija za njihovo izlečenje. Rad je objavljen u Guolin Research Report-u. Nakon peroda od šest meseci 12% pacijenata je bilo izlečeno, 47% je pokazalo značajno poboljšanje svog stanja. 41% nije pokazao znake poboljšanja.
Drugi eksperiment je uključio decu u školi da bi isprobao jedan deo Qi gonga – vežbe za oči. Vežba se obavljala uz pomoć muzike i poruka preko slušalica. Rezultat ovih vežbi je bio da su dalekovidost, kratkovidost i ostali problemi sa očima postali retkost. Drugi eksperimenti sa qi gong terapijom su pokazali veliku i ubrzanu efikasnost u tretmanu sinusnih alergija, hemoroida, problema sa prostatom i starenjem.