Trinaest pravila vežbanja Tai Či Čuana, drugi deo

Trinaest pravila vežbanja Tai Či Čuana, drugi deo

Da bismo vam pomogli da bolje naučite osnovna pravila vežbanja Tai Či Čuana, pokrenuli smo seriju tekstova u kojima ćemo detaljnije objasniti, rečju i slikom, trinaest osnovnih principa držanja i kretanja tela.

Detaljno ćemo objasniti trinaest tradicionalnih pravila vežbanja. Prvo ćemo citirati tradicionalno uputstvo, a zatim sledi pojašnjenje naše učiteljke Đenđi Samardžije.

2. Usmerenost očiju je veoma važna. Oči odaju um, nameru, želju, očekivanje, duh. Gledaj ali ne vidi. Kapke drži otvorene. Ne zuri.

 Predhodno opisana pozicija glave fokusira um i fiksira pogled iz čega treba da se očitava duh. „Oči odaju um, nameru, želju, očekivanje, duh“ –  i vašu sigurnost! Ako je pogled čvrst i usmeren i duh je takav. Ako oči trepere i lutaju, pokazuju vašu nesigurnost i strah! Gde je svest tu je i ći, a tu je i usmeren pogled.

 „Gledaj ali ne vidi“ znači nemoj pogled vezivati ni za jedan objekat, već pogledom koji obuhvata najširi ugao, posmatraj situaciju. Konstatuj, ne fiksiraj. „Ne zuri“ u jednu tačku, već pogledom obuhvati ceo vidokrug, koristi i periferno polje vida. Defokusiraj pogled.