Polaganje

Učenik može da pređe na sledeći nivo – tečaj, uz položen ispit prethodnog nivoa.

Za prelazak na viši nivo učenik sam izražava želju i u dogovoru sa trenerom procenjuju zrelost za to.

Ispit za prelazak na sledeći nivo – tečaj, se može prijaviti dva puta godišnje. Do 01. juna i do 01. septembra, a ispit bi se polagao do 15. juna, odnosno 15. septembra.