Procesi i faze učenja Taijiquana


Procesi i faze učenja TaijiquanaDa bi početnik lakše pronikao u tajne koje se kriju ispod prividno jednostavnih pokreta, učenje je potrebno podeliti na faze koje obezbeđuju postupnost, ali i temeljnost. Učenje je označeno sa 5 faza, ili 5 stupnjeva vladanja veštinom, koje se na naprednijim nivoima vežbanja prožimaju i preklapaju. Ako se pridržavate ovih faza, učenje će vremenski malo duže trajati, ali bazični principi će biti usvojeni prirodno i trajno, a to je uslov delotvornosti veštine.

Pet faza su:

1. Regulacija tela (Tiao shen):

Prvi uslov i korak je memorisanje fizičkih pokreta. Trudite sa da pokret što korektnije skinete i da zapamtite redosled. Tek pošto su fizički pokreti precizni možete jasno kontrolisati i osvestiti opuštenost tela, ali i uma. Sledeći važan faktor je osećaj ravnoteže, ukorenjenosti, strukturalna usklađenost i sticanje osećaja fizičkog i duhovnog centra.

2. Regulacija daha (Tiao Xi)

Kad smo naučili da držimo svest, pažnju i usklađenost tela, vreme je da pažnju usmerimo na način disanja – dah. Dah je element koji spaja unutrašnji i spoljni svet i direktno uslovljava stanje našeg uma, ali i duha…

Znamo da svaka ćelija našeg tela ima potrebu za kiseonikom. Ako smo u stanju da ga kontinuirano, ujednačeno i obilno upijamo, u stanju smo da obezbedimo osnovu za stvaranje novih ćelija, ali i da omogućimo eliminaciju nepotrebnih materija. Da bi taj proces unosa (udisaja) i eliminacije (izdisaja) usporili, učinili kontinuiranim i na taj način delotvornijim, moramo da naučimo da produžimo dah, što se postiže povećanjem kapaciteta pluća.

3. Regulacija uma (Tiao Xin)

Um je upravljač – komandant. Kakav je komandant, takvi su rezultati.

U Kini smatraju da se um sastoji iz dva dela. „Mudri“ um – Yi, koji je zadužen za inteligenciju, više funkcije, ali je pomalo sterilan. Drugi deo je Xin, ili „osećajni“- emocionalni um (srce-um). On reguliše sve emocije, strasti, ali je izvor namera, želja (pozitivnih i negativnih), a posledično i svih fizičkih dela i akcija. Regulacija uma u suštini znači naučiti kako umiriti emocionalni „um“ – Xin. Dok je on uzburkan, qi se haotično rasipa. Umirenje uma (komandanta) ima za cilj dosezanje stanja mira i harmonije na svim nivoima. U tom stanju qi se lako pokreće, usmerava i uspostavlja se veza između uma, tela i qia.

4. Regulacija Qia (Tiao Qi)

Kada nam je um miran telo opušteno i dišemo na odgovarajući način, lako možemo da generišemo i usmeravamo qi u bilo koji deo tela i u bilo koju svrhu i nameru.

5. Regulacija duha (Tiao Shen)

Poslednja faza, ali i nivo vežbanja Taijiquana je regulacija duha i jačanje spiritualnog centra. Kako su to doista zahtevni procesi, mogu ih praktikovati samo dugogodišnji ozbiljni vežbači.


« Ciljevi vežbanja