Jedinstvo sa univerzumom


Apsolutni Univerzum je izvorno jedan. Izvorno, sve je „sačinjeno“ od jedne tvari. Tek kada su se javile dve polarne snage, rođen je materijalni svet, rođene su suprotnosti: Jin –Jang, energija – materija, duh – telo, svest – telo…

Ako je sve „sačinjeno“ od jedne tvari, i svest i telo izvorno su jedno isto. Svest je „pročišćeno“ telo, a telo je „nepročišćena“ svest, a čovekova svest je deo Univerzalne svesti. Zato je za postizanje duhovnog mira, sklada sa prirodom i univerzalnim ćijem, najbitnije ponovo sjediniti ono što je izvorno jedno – svest i telo. Razumevanje i primena toga u životu je osnova postizanja duhovnog mira.

Izučavajući prirodne veze energije Univerzuma i čovekovog tela, drevni majstori su otkrili da Zemlja, ali i određene grupe zvezda imaju neosporne uticaje na razvijanje, struktuiranje, čak tokove čovekovog života i njegove životne energije. Čovek ne može biti zdrav bez energije Univerzuma i Zemlje. Čovek i priroda predstavljaju nedeljiv, celovit sistem. Čovek kao jedinka, kao oblik organizovanja, rad unutrašnjih organa i sistema, kao i princip razvoja odgovara, tačnije rečeno potpuno oslikava principe kosmičke prirode i zakonitosti.