Tai Chi Chuan


Pripisuje se Čan San Fengu

Celo telo u pokretu treba da bude lako i živo,

svi delovi tela povezani

kao da su zajedno upredeni.

Ći (vitalna životna energija) bi trebalo da bude pokrenuta,

Šen (duh vitalnosti) bi trebalo da bude sakupljen u unutrašnjosti.

Položaji tela bi trebalo da budu bez mane,

bez praznina ili odstupanja od ispravnog stava;

u kretanju tela Forma ne bi smela da bude prekinuta.

Čin (unutrašnja snaga) bi trebalo da bude

ukorenjen u stopalu,

da proističe iz nogu,

da ga struk kontroliše, i

da bude vidljiv kroz prste.

Ako se ne postigne pravilna uskladjenost u vremenu i položaju,

telo će postati neuređeno,

i neće se kretati kao ujedinjena celina;

ovaj nedostatak se mora tražiti

u nogama i struku.

Princip usaglašavanja nogu i struka

se primenjuje na kretanje u svim pravcima;

na gore ili na dole,

u napredovanju ili povlačenju,

bilo u levo ili u desno.

Sve pokrete motiviše Ji (um-namera)

ako postoji gore, postoji i dole;

kada napreduješ, obrati pažnju na povlačenje;

kada udaraš u levo, obrati pažnju na desno.

Ako želiš da se krećeš na gore,

moraš u isto vreme da imaš i nameru za kretanje na dole.

Smenjivanje sile povlačenja i guranja

ugrožava koren protivnika

tako da brzo i sigurno

može biti pobeđen.

Nevažno (prazno; Yin) i važno (čvrsto; Yang)

bi trebalo jasno razlikovati.

Na svakom mestu gde je nevažnost,

mora postojati i važnost;

Svaka tačka ima i nevažnost i važnost.

Celo telo bi trebalo da se upreda zajedno

kroz svaki zglob

bez i najmanjeg prekida.

Čang Č’uan (Dugi boks) je kao velika reka

koja teče bez prestanka.

Peng, Lu, Jai, An,
Ts’ai, Lie, Chou, i K’ao
se izjednačuju sa Osam znakova (Trigram).

Prva četiri su osnovna četiri pravca;
Ch’ien [Jug, Nebesa],
K’un [Sever, Zemlja],
K’an [Zapad, Voda], i
Li [Istok, Vatra].

Druga četiri su četiri ugla:
Sun [Jugoistok, Vetar],
Chen [Severoistok, Grmljavina],
Tui [Jugoistok, Jezero], i
Ken [Severozapad, Planina].

Napreduj (Chin),

Povuci se (T’ui),
Gledaj levo (Ku),

Gledaj desno (Pan), i
Centralna ravnoteža (Chung Ting)
su izjednačuju sa Pet elemenata:
Metal,
Drvo,
Voda,
Vatra, i
Zemlja
A svi oni zajedno se nazivaju Trinaest položaja

Tekst koji je ispod ovog klasičnog dela dodao Jang Lučan (1799-1872) glasi:

Ovaj tekst je ostavio veliki učitelj Čang Šanfeng sa planine Vudang, sa željom da pomogne ljudima širom sveta da postignu dugovečnost, a da ne budu samo sredstvo za borilačke veštine.