Šta je Ći?


Šta je Ći?Zahvaljujući zajedničkoj tvari između čoveka, prirode i kosmosa – životne energije, ostvaruje se i održava razvoj života. Ta zajednička tvar je prisutna u svim stvarima i pojavama u prirodi. Cela vasiona je prožeta ogromnim energetskim poljem, koje Kinezi nazivaju ći. To polje je dinamička sila u stalnom kretanju. Čovek je uronjen u tu energiju, bez koje ljudsko telo ne bi moglo da bude živo. Ći koji nam udahnjuje život je deo ćija univerzuma.

Naš lični ći je nerazdvojiv od univerzalnog i neprekidno se razmenjuje sa njim. To je suština života. Tok razmenjivanja ćija između nas i univerzuma. To je životna energija koja postoji u svakom živom biću. Ći predstavlja razliku između života i smrti. Živeti znači imati Ći u celom telu. Umreti je imati telo bez Ćia. Ći je simbol čovekove volje. Predstavlja energiju njegove svesti (svesnosti), volje i životne energije.  Hrana i vazduh se smatraju osnovnim izvorom energije. Međutim ona se ne dobija iz celine molekularnog oblika hrane i vazduha, već pre iz one njene pulsirajuće esencije – ći-a.

Obnavljanje ćija se prirodno događa za vreme dubokog i mirnog sna (kada mozak odašilje talase pravilne i niske frekvencije). Međutim i kroz Qi gong praksu, tj. trening svesti vežbom se stimuliše skrivena energija koja se nalazi u telu. Što je energetsko napajanje i kruženje, razmena intenzivnija, to smo snažniji.

Bolest se stvara i razvija neravnotežom između unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja. Život i zdravlje direktno zavise od stalnog dotoka energije u tkiva i organe, a održava se kruženjem energije (života) kroz telo.