Osnovi filozofije Taijiquana


Osnovi filozofije TaijiquanaDrevni kineski filozofi su shvatili da čovek svojim telom i postojanjem u ovom trenutku, zauzima samo mali deo integrisane celine, koju naziva Univerzum. Za taj mali prostor koji je zauzeo kaže: ovo sam ja. Čovek, kao i svekoliko postojanje, izranja iz nerazdeljive supstance od koje je stvoren univerzum. Energija koja nam udahnjuje život je deo energije Univerzuma. Neprekidni tok, razmenjivanje te energije, obezbeđuje tok života. Čovek je zaronjen u energije Zemlje, nebeskih tela, našeg prirodnog okruženja, kroz koje je i evoluirao do današnjeg stupnja razvoja. Kosmički proces koji prožima sve stvari u Univerzumu je osnovno načelo kineske filozofije, koje nazivaju Tao. Put prirode je Tao. Način da shvatimo, osetimo i integrišemo sebe u prirodu i prirodu u sebe je isto Tao. Suština Taoa je dinamički kvalitet proticanja i promene, a dve suprotne pojavnosti koje se odnose kako na kosmičke fenomene tako i na čoveka su jin i jang. Jedna od osnovnih sila, jang predstavlja muški princip, nebo, sunce, svetlo, duh, udah, pokret… Jin koja je suprotna sila i predstavlja ženski princip, Zemlju, mesec, tamu, telo, izdah mirovanje. Večitom cikličnom kretanju, prožimanju i spajanju dveju antagonističkih sila su izloženi i podložni i čovek i sve pojave koje ga okružuju. Samo ravnoteža između tih sila znači harmoniju, sklad i zdravlje kako čoveka, tako i njegovog okruženja.

Igra, spajanje i preobražaj jina i janga se izražava kroz pet elemenata (vatra, voda, drvo metal i zemlja), svaki sa sebi svojstvenom prirodom. Toj prirodi, karakteristici, odgovara određen pravac sveta, godišnje doba, organ u telu… Održavanje ravnoteže i stalnog protoka energije između njih je osnov zdravlja dugovečnosti i duhovnog mira. Načela koja podrazumevaju spajanje, neprekinutost i izmenu suprotnosti u Taijiu se odražavaju u samom kretanju. Pokreti se izvode bez zastoja, izviru jedni iz drugih. Prirodni su, opušteni, lagani, meki, kružni. Kretanje je više stanje telesne svesnosti, načelo kretanja, nego samo kretanje. U izvođenju svakog pokreta, koliko god on izgledao lak i jednostavan, učestvuje celo telo i celokupna svesnost.

Stepen integrisanosti ovih principa u pokret, određuje stepen majstorstva. Pokreti u Tai chiju predstavljaju neposrednu primenu gore navedenih načela. To je put i način da principe Taoizma sprovedemo kroz naše mišiće, um, čula, emocije i duh. Praktična primena drevne mudrosti, načela promene o kojoj govori i Ji Đing, najstarija knjiga na svetu. Sprovođenje drevne filozofije kroz pokret, kroz telo i duh. Sprovođenje duhovnosti kroz mišiće. Tai chi je izraz Tao-a kroz pokrete kroz koje mi razumevamo i realizujemo Tao.Osnovi filozofije Taijiquana


« Šta je Taijiquan

Istorijski razvoj »