Osnovi prakse


Osnovi prakseOsnovna prednost Qi Gonga je u njegovoj fleksibilnosti. Svako, bez obzira na starost, zdravlje ili stanje može da provodi vežbe po svom izboru u svako doba dana, na svakom mestu. Nikakva oprema nije potrebna. Disanje, najosnovniji od svih metaboličkih procesa, se odgovarajućim tehnikama preobraćaju u moćnu terapiju, a pokreti tela i svesno stanje uma su takodje potencijalne terapije.

U Qi Gong-u naglasak se daje unutrašnjem razvoju u odnosu na spoljni. To u praksi znači, da se fizičke vežbe izvode u okviru Qi Gonga, ali kako iskustvo napreduje i postaje prefinjeno, koncentracija nad fizičkim pokretima se smanjuje i povećava se koncentracija na unutrašnje pokrete.

Osnovna načela

Osnovna načela sjedinjavanja svesti i tela su:

umiriti telo,

opuštenost,

miran um,

stapanje sa Dan-tijenom,

ukorenjenost i strukturalna usklađenost,

način disanja,

širenje ći-a.

Umiriti telo

Telo mora da je nepokretno, jer samo tada misli nisu uskomešane telesnim pokretima i um se lakše utišava. Telo držite uspravno. Budući da je svest i telo jedno, svaki položaj i stanje tela se odražava i oslikava u stanju svesti i duha. U telu koje je kljoknulo i svest je takva. Zato kičmeni stub treba da je uspravan, jer pogurena kičma pravi pritisak na unutrašnje organe i nerve koji izlaze iz pršljenova. Vrat je deo kičme, zato ga treba uspraviti i malo izvući. Glavu držati uspravno. Tada uši dolaze u liniju sa ramenima, a nos sa pupkom. Naslagani kičmeni pršljenovi drže telo uspravno, a ne mišići.

Opuštenost

Prvo i najvažnije je da naučite da se opustite. Sve mišiće na telu treba potpuno opustiti. Ne omlitaviti, nego ih osloboditi od bilo kakve tenzije. Cilj je da se stav, pokret, izvodi sa najmanje uloženog mišićnog napora i tenzije, a energetski nabijeno. Treba da usvojite ideju da ne morate da ulažete napor da bi npr. ruku podigli, ili telo pomerili napred ili nazad. Ne morate u životu naporno da RADITE, da bi došli do rezultata. Nema potrebe da držite, nosite, podupirete svoje telo. Dovoljno je samo da ga oslonite, spustite na njegove temelje. Ako su svi mišići opušteni a disanje mirno, tada težište tela prirodno pada u donji stomak i karlicu – u središte tela – Dan tijen. Kada ste smireni i opušteni, središte tela se nalazi ispod stomaka u karlici. Ako ste napeti, težište tela se podiže gore u grudni koš. Samo pod uslovom da su ramena i grudni koš opušteni, može ći da se spusti u glavni energetski centar – Dan tijen. Pošto svest pokreće telo, dovoljno je da kada ste napeti, svesno i namerno spustite težište tela u karlicu i automatski ćete se opustiti i umiriti.

Miran um

Osnovni zahtev je umiriti um. Mozak neprekidno proizvodi i širi moždane talase. Svaka misao je impuls koji stvara u mozgu talas. Što više talasa, to je veći nemir. Prvo morate očistiti svest od misli koje nekontrolisano izviru. Važno je shvatiti da su one prolazne, nestalne, da imaju svoj početak i kraj. Uostalom one iščezavaju, nestaju sa nama. Prolazne misli nisu same po sebi smetnja. Pored usmerenja svesti na određeni zadatak, neki misaoni oblik uvek može da proleti kroz vaš um. To neće uticati na rezultate rada, ako se ne vezujete za njih. Ako ih ne analizirate, tumačite, ili se napinjete, ne bi li ih odagnali ili isključili. Nije vam cilj da vam um bude nedelatan, već smiren i sjedinjen usred delanja, jer izvorno stanje svesti je smirenost, mir, Praznina….

Središte tela – Dan Tijen (Tan-Den, Tan Tijen)

Osnovi prakseNalazi se u donjem stomaku i prema drevnoj filozofiji Dan Tijen je izvor životne energije, životnog duha, tačka koja opisuje kvalitet čovekove energije. Nalazi se na 3-4 prsta ispod pupka, u unutrašnjosti donjeg abdomena, otprilike na trećini dubine trupa.

U nekom slobodnom prevodu naziv označava polje u kome se sadi Tan (Dan), izlučevina slična onim iz žlezda, koji donosi natprirodne moći i besmrtnost. To je tačka na koju treba usredsrediti svest i ulagati snagu. Svest pažnjom vezati za Tan Tijen, probuditi usredsređenost na njega. Dok držite pažnju na Dan Tijenu, vi ste moćni.

Ĉoveku sa jakim središtem energija može slobodno da protiče kroz ruke i noge. …Ako se usmerite na Dan Tijen, moždani talasi se utišavaju. Ako održavate utihlost moždanih talasa ći se prirodno širi.

Centriranost u Dan Tijenu

Ranije smo napomenuli da um usmerava, ali ći pokreće telo. Središte ćija je u Tan tijenu. Kada želimo da napravimo pokret, on treba da krene iz svesti, jer svest pokreće ći, a ći pokreće telo. Znači, prvo um usmerava ći Tan Tijena u željenom pravcu, a energija čini pokret. Da bi se to postiglo naše celokupno biće mora da “boravi” u centru energije, Tan Tijenu. To se ne može postići samo usmeravanjem pažnje (barem ne na početku), već stvaranjem fizičkog osećaja, da se težina gornjeg dela tela spušta u donji stomak. Tu nalazite tačku preseka svih sila koje deluju na vaše telo – Tan Tijen. To je vaš centar gravitacije. Prirodno težište i stav koji svi imamo, sve dok negativne emocije ne odvuku energiju u onaj deo tela u kome su one zarobljene. Ovakva stanja obično trajno remete centar gravitacije, koji obično beži gore u grudni koš. Zato se pravilna centriranost i uzemljenje postižu samo ako su praćene odgovarajućim emocionalnim i mentalnim stanjem.

Centriranost se mora održavati i po vertikalnoj, centralnoj osovini tela, jer je to glavni protok ćija kroz kičmu. Nebeska sila, podižući i istežući kičmu ka svom izvoru i Zemaljska sila gravitacije prolaze kroz teme, Tan Tijen, perineum i stopala, duboko u zemlju. Ako ovu centralnu liniju gravitacije uspete da održavate bez obzira na koji način, ili u kom pravcu se krećete, postigli ste kroz svoje telo savršenu ravnotežu sila Neba i Zemlje. One se stapaju u vašem telu i zato se osećate kao da imate kosmiĉke razmere.

Ukorenjenost i strukturalna usklađenost

Osnova uspeha u Qi gongu zavisi od umeća ukorenjivanja. To je fizičko-energetska povezanost sa tlom, sa Zemljom, preciznije rečeno uzemljenje. Ukoreniti se znači obezbediti temelj za uravnotežen ći, napajanjem Jin energije Zemlje. To podrazumeva nekoliko simultanih radnji.

Osnovi prakseCelokupna težina tela treba da bude podjednako raspoređena na devet tačaka stopala: pet prstiju, veliko i malo jastuče, spoljna linija i peta. Kada cela površina stopala čvrsto prianja uz tlo, kroz “Penušavi izvor”, tačku između jastučića se telo lako može ukoreniti i napajati Jin energijom Zemlje. Težina tela mora biti oslonjena, spuštena u stopala u tolikoj meri, da treba da imate osećaj da se ostatak tela sliva, prazni u tlo. Imajte ideju i fizički osećaj da ste se preko skeletnog sistema usadili u tlo. Zamislite, vizualizirajte sebe kao veliko, razgranato drvo sa granama (ruke i glava koja teži naviše) i korenovim sistemom koji duboko prodire u zemlju. Nije dovoljno samo da stojite na tlu, već da ukorenjivanje doživite mentalno, emocionalno i fizički.

Osećaj da ste fizički i mentalno povezani sa Zemljom, ukorenjeni, spušta centar gravitacije u donji abdomen, bedra – u Tan Tijen. Niski centar gravitacije vas i fizički vuče da se spustite, da ”prionete” uz tlo. To je strukturalna usklađenost sa Zemljom, koja obezbeđuje stabilnost u pokretima. Svaki pokret kreće, izvire iz, i uz podršku Zemlje, jer preko vašeg skeleta sila gravitacije slobodno teče u – i iz zemlje kroz telo. Sav napor stava ili kretanja preuzima skeletni sistem i vaše tetive. U ljudskom telu noge imaju najjaĉe tetive, pa samim tim i najviše energije mogu da generišu. Skeletni sistem – kostur, ako je pravilno usklađen, predstavlja bio-mehanički transporter mehaničke snage koju kroz noge apsorbujemo iz tla. Ako su komponente skeleta usklađene, ta sila se preko nogu prenosi u karlicu pa u kičmu, kroz lopatice u ruke. Vaš skelet je usklađen sa gravitacijom, imate podršku Zemlje i to vam daje istinsku snagu, čvrstinu i stabilnost.

Način disanja

Tajna efikasnosti Qi gonga i njena zdravstveno-energetska vrednost leži pre svega u tehnikama disanja. Tok i način disanja direktno utiču ne samo na fizičko zdravlje, već i na stanje svesti i emocija. Ako je disanje mirno i ravnomerno i um i emocije su takvi.

Osnovno disanje u okviru Qi gonga je abdominalno ili trbušno disanje. Ovakav način disanja je poznat po nazivu “disanje u bocu”, jer se udisaj dešava na isti način kao kad tečnost puni bocu. Puni se od dna na više. Kod abdominalnog disanja udišemo nežno i ravnomerno opuštajući mišiće donjeg stomaka i puneći najpre donji deo pluća, “dno boce”. Pri tom se šire mišići donjeg stomaka i dijafragme, pa se čini da se udiše u donji abdomen. Mada je to potpuno prirodno disanje, u većini slučajeva ga na žalost moramo učiti, kao novu, nama nepoznatu veštinu.

Trbušno disanje je najjednostavnije naučiti iz ležećeg stava, posmatrajući kako nam se donji trbuh lagano podiže pri udahu i spušta pri izdahu. Jasnije kontrole radi, stavite veću knjigu na stomak. Za vreme udaha i izdaha dijafragma se spušta na niže ili podiže i na taj naĉin oslobađa pluća i srce od nepotrebnog pritiska. Donji trbuh se uvlaĉi ili širi i taj pokret nežno masira unutrašnje organe, i stimuliše sistem za varenje i peristaltiku. Trbušnim disanjem dobijamo više prostora u plućima, što nam obezbeđuje potpunije disanje, samim tim i više energije. Spuštanje dijafragme pomaže da centar gravitacije držimo nisko u Tan tijenu, naročito ako dahom prvo punimo najniže delove abdomena, jer tada ći, (dah) potone pravo dole u Tan tijen. Princip disanja je takav da se sva telesna i mentalna aktivnost (jang), vrši pri izdahu u jang fazi disanja, a dah se uzima za vreme jin faze pokreta.

Svesnost o energiji

Ne dišite! Upijajte energiju u sebe!

Osnovi prakseSvakog trenutka trebamo biti svesni činjenice da disanje u Qi gongu nije samo puko kretanje vazduha koja nastaje zbog pokreta pluća i ostalih mišića. Disanje je osnov za energetsko napajanje i kretanje ćija. Ideogram ći osim što označava disanje, uzimanje daha u pluća, znači i životnu energiju. Bitna je i svesnost o tome kako se abdomen širi i kako se u njemu stvara ći lopta, koja ispunjava Tan Tijen. Kasnije, kroz vežbanje će se osetiti i unutrašnji pritisak koji ći lopta vrši ka spolja, što nam pomaže da svest prvo usmerimo na taj region, koji u stvari energetski pokreće naše telo.

Qi gong i Taijiquan se od ostalih telesnih vežbi izdvajaju upravo po tome, što akcenat i pažnja nije samo na telesnom pokretu, već na nečemu (za laika) nevidljivom. Na unutrašnjem kretanju energije, na kretanju nekog ”unutrašnjeg tela”, koje ne možemo da vidimo, da opipamo, o čemu možemo samo da imamo svest. Čovek je, kao energetski sistem, izložen i prožet uticajima energije Zemlje i Kosmosa. Da bi pravilno apsorbovao i koristio te energije, mora da ima ”otvorene” energetske centre i kanale kroz koje će ih transportovati, preobraziti i akumulirati.. Tek kada je u neprekinutoj interakciji sa tim silama, on u sebi sjedinjuje Nebo i Zemlju, u harmoniji je i u jedinstvu sa sobom, prirodom i Tao-om.

Širenje ćija

Ći je uvek i kod svakog isti. Ći je jedan, samo je snaga, odnosno moć širenje ćija različita kod ljudi. Osoba sa ‘’slabim” ćijem samo slabo širi ći. Ona nema snage i samopouzdanja. Osoba sa jakim ćijem vodi snažan i pozitivan život. Ona ima pozitivno uverenje da snažno širi ći.

Postojano uverenje da širiš ći čini snagu tela, jer energija združena sa svešću putuje isto kao zvuk ili svetlost. Svest i misao joj daju snagu. Svest ujedinjuje telo, jer ona poseduje pravu moć. Obim moći je jednaka obimu korišćenja svesti. Kako svest jača, tako telo postaje zdravije i snažnije. Prvo treba uskladiti telo i svest, jer su oni izvorno jedno. Pošto svest pokreće telo, ako hodaš misleći da te neko prati, svest ti ostaje iza. Ako hodaš sa ciljem i pažnjom ispred, daleko, snažan si i prodireš napred. Zato očisti svest od prošlosti i svedi je na u tom trenutku jedini cilj!

Sabiranje svesti osnažuje telo. Prvo uskladi telo i svest. Ako je to razdvojeno, kako se možeš ujediniti sa univerzumom?