(Ne)obične pojave tokom vežbanja

Želim da vam obratim pažnju na neke (ne)obične pojave koje se mogu javiti posle nekog vremena praktikovanja Qi Gonga. Ističem ih ne zato što su važne ili posebne, već zbog toga što su mnoge praktikante odvele na stranputicu, zavarale, ili odvratile od vežbanja Qi Gonga pa ih opisujem, da bi mogli da ih prepoznate i prevaziđete.

Teorija, učenje, filozofija Qi gonga je jedno – razumsko tumačenje, a praksa je iskustven, doživljajan oblik te filozofije. U toku praktikovanja mogu da se dese razne pojave u vašoj svesti u obliku maštanja, priviđenja, varljivih utisaka, otkrovenja… Te pojave je um sklon proizvesti kao poslednji protest, opsenu, “kosku“ koju vam baca, ne bi li se vi bavili ponovo njim, ne bi li vas zaveo. One same po sebi nisu ni loše, ni opasne, (ako nisu plod namernog maštanja), već pojave koje iskrsavaju na određenom, već naprednijem stupnju vežbanja – u trenutku kad vaše iskustvo počinje da sazreva. Tada kroz misli koje su već delimično umirene, izranjaju sadržaji iz dubljih nesvesnih nivoa, koji mogu da budu prošla iskustva, verovanja. To je mešavina stvarnog, vašeg, tuđeg iskustva i nestvarnog, koje vam je dostupno kroz kolektivna verovanja, predanja, ili kolektivno nesvesno. Svestan um je utihnut, a ova iskustva slobodno i u punom sjaju izbijaju na površinu svesti, pružaju osećaj snažne realnosti, proširene, obuhvatnije ili druge stvarnosti.

Te pojave mogu da budu različite po stepenu jačine. Neretko toliko stvarne, da počinju da dominiraju vašim životom, naročito ako im pridajete preveliku važnost.Mogu da sadrže priviđenja pozitivnog ili negativnog sadržaja, vizuelne doživljaje. Može da se desi ( ili da vam se učini ), da se materijalne stvari kreću, pomeraju, da se pojavljuju zli dusi, zveri, anđeli. Sveci sa porukama koje su specijalno upućene vama, vanzemaljci sa svojim celokupnim svetovima. Treba da znate da su to trenutne i prolazne stvari koje nisu cilj vašeg napora.

Ne dozvolite sebi luksuz da se na pragu, na prekretnici vašeg vežbanja zaustavite na ovim pojavama koje su nusproizvodi. One se javljaju u svim sistemima vežbi i religijama, ali one nisu CILJ vašeg razvoja.

Ima ljudi, religija, sistema koji pridaju veliki značaj susretima sa svetcima, primanju poruka od božanstava, izvođenju čuda, proročki tačnim vizijama. Ne vezujte se za te pojave koje u krajnjem ishodu ipak Vama, pridaju značaj i koje na veoma perfidan način hrane Vaš Ego. Ako se pojave, divno. To je znak da napredujete ka cilju, ali pređite preko tih pojava i idite dalje! To nije CILJ vežbanja Qi Gonga! Vi imate viši cilj! Vi ćete kroz Qi Gong iskusiti i znati da, ako je telo i svest Jedno, ako ste jedno sa univerzumom, sa Izvorom, Bogom, tada se poruke ne šalju preko vas! Tada ste vi i izvor poruke i poruka – vi ste JEDNO!

Ni to nije CILJ vežbanja Qi gonga.

To je posledica vežbanja Qi gonga.