Pravilnik kluba


Nije svako ko trenira u klubu obavezan da bude član Kluba Hua Kang, ali je obavezan da popuni upitnik za učlanjenje (radi zdravstvene evidencije), kao i da mesečno izmiruje troškove treninga, bez obzira na (eventualne) povremene izostanke.

Obaveze Kluba prema svojim članovima:

 1. Član Kluba ima beneficirane cene svih seminara koji se organizuju preko kluba Hua Kang.
 2. Ima popust na klupske uniforme, rekvizite, knjige, CD-e i sl.
 3. Samo član može da učestvuje na takmičenjima, turnirima, prezentaciji Kluba u zemlji i inostranstvu.
 4. Klub je obavezan da, na zahtev člana, obezbedi besplatan dopunski čas, za program koji član (iz opravdanih razloga) nije savladao.
 5. Klub je obavezan da nadoknadi treninge koji nisu održani (a plaćeni su) zbog raspusta, dužih praznika, itd.

Obaveze članova prema Klubu:

 1. Pre učlanjenja kandidat je obavezan da popuni prijavu na osnovu koje se prima u članstvo.
 2. Da redovno, do petog u mesecu izmiruje troškove članstva u Klubu
 3. Da mesečno plaća troškove treninga, bez obzira na (eventualne) izostanke
 4. Da se sa podjednakim poštovanjem odnosi prema učitelju kao i prema asistentima.
 5. Da dolazi na vreme i redovno radi sve vežbe predviđene programom (izuzev u dogovoru sa učiteljem).
 6. Da trenira u klupskoj uniformi.
 7. Da svojim učešćem na javnim nastupima, demonstracijama, doprinese razvoju i interesu Kluba.
 8. Da učestvuje u organizaciji Kluba, radnog materijala, seminara itd.
 9. Da u toku prva tri meseca treninga završi početni kurs Qi Gong-a
 10. Član Kluba ima prava da predloži/dovede gosta predavača, ili da u dogovoru sa Klubom demonstrira tehniku/metodu za koju smatra da je vredna pažnje.