Zvanja

Klub Hua Kang stručnost svojih članova procenjuje polaganjem ispita za različita zvanja. Najviše zvanje je majstor, pa učitelj. To su zvanja koja dozvoljavalju samostalno vođenje Kluba i prenošenje znanja. Za zvanje majstor potrebno je međunarodno priznanje od strane IWUF-a. Za zvanje učitelj potrebno je preko 15 godina praktikovanja i 5 godina podučavanja Taijiquana pod nadzorom učitelja-majstora. Sledeća zvanja po rangu su:

Prvi asistent, koji se stiče osvajanjem neke medalje na evropskom šampionatu i 2 godine asistiranja u Klubu.

Zvanje drugi asistent se stiče na tri načina: 1) na predlog učitelja – majstora, 2) vladanjem sa 2 stila, 3) osvajanjem medalje na evropskom šampionatu, a posle položenog ispita za asistenta.

Sledeće zvanje je praktičar višeg, pa najniži nivo zvanja – praktičar nižeg stepena. Zvanje praktičar označava položen ispit i prelazak praktičara na viši nivo savladavanja Taijiquana u istom ili različitom stilu. Početnik je učenik koji uči samo osnovnu formu, bez obzira na godine pohađanja istog.

Za sva zvanja, sem majstor i učitelj, se polaže ispit pred tročlanom komisijom Kluba. Kandidat sam aplicira za zvanje, ili mu to predlaže učitelj – majstor.

Rezultati ispita se ističu na sajtu kluba Hua Kang. Stečeno zvanje – asistent i praktičar se obeležava oznakom različitih boja. Prvi asistent ima obeležje crvene boje, drugi plave, praktikant prvog stepena ima žutu traku, a drugog belu.