Šta je Taijiquan?


Šta je Taijiquan?Tai đi ćuan spada u kineske borilačke veštine Vu šu koje se dele na čvrste ili spoljašnje sisteme borenja i na meke ili unutrašnje. Ove poslednje se opet dele na vežbe zdravlja (pasivne vežbe meditacije i Qi gonga), i aktivne – Qi gong u pokretu, Pokreti pet životinja itd. i na unutrašnje sisteme borenja u koje spadaju Ba Qua, Hsing I i Taijiquan bez i sa upotrebom oružja.

Kako je Taijiquan nastajao u manastirima, duboka usmerenost ka sebi darivala je miran duh monasima koji su pronalazili najprirodnije i najzdravije načine jačanja i treniranja tela, ali i duha. Zato je Taijiquan meditativno – fizički sistem vežbi, specifični niz pokreta, sistem kretanja, sa ciljem da se postigne unutrašnja harmonija i mir, kao i sklad sa osnovnim silama Univerzuma. Mora da se naglasi da je Taijiquan jedan oblik Qi gonga i da ih je nemoguće razdvojiti. One u suštini čine jednu celinu sa naglaskom na spoljnjem ili unutrašnjem radu, od početka na dinamici i delimično u svrsi i nameri.

Tai chi chuan je meditativno – fizički sistem vežbi, specifični niz pokreta, sistem kretanja, sa ciljem da se postigne unutrašnja harmonija i mir, kao i sklad sa osnovnim silama Univerzuma.

Tai chi je idealan sistem fizičke aktivnosti, jer angažuje sve nivoe ljudskog bića i sve nivoe postojanja: fizički, emocionalni mentalni i duhovni nivo. Tai chi je idealan sistem samorazvoja koji nam omogućava postepenu samospoznaju i evoluciju fizičkih, mentalnih i spiritualnih nivoa ostvarenja, ali i razvijanje lične duhovne nezavisnosti.

Vežbanje Tajiquana ne traži posebne fizičke predispozicije, mišićnu snagu, kondiciju, određene godine, ili zdravstveno stanje. Naprotiv! Kroz Tai chi gradimo nove temelje zdravlja. Učimo da se oslobađamo napetosti, stičemo unutrašnju kondiciju i snagu, savršeno zdravlje, vitalnost i dugovečnost. Naučićemo da postanemo lagani, gipki i snažni, da se krećemo celim telom, slobodno i u skladu sa zakonima i energijama prirode.

Koliko je to složen sistem, ukazuje i činjenica, da sam naziv u sebi sadrži više pojmova koji se mogu tumačiti sa različitih nivoa dostignuća vežbača. Tai chi je naziv za krajnji princip u kineskoj filozofiji, prikazan simbolom Jina i Janga. To je i naziv za dijagram koji je (između ostalog) simbol Tai chi chuana. Chuan na kineskom znači šaka, pesnica, ali i kretanje, vežba. Na dubljem nivou tumačenja, chuan označava kontrolu nad vlastitim pokretima i prisutnost snage uma, kao pokretačke sile svih fizičkih akcija.

Znači u nekom slobodnom prevodu Tai chi chuan bi značio sistem za uravnoteženje suprotnosti pomoću fizičke aktivnosti, kontrolisane umom.


Osnovi filozofije Taijiquana »