Sertifikat Universal Tao Centra

Sertifikat Universal Tao CentraUčitelj Kluba Đenđi Samardžija je 23.05.2007 na seminaru za instruktore Qi gonga stekla sertifikat za instruktora Universal Tao Centra ( www.universal-tao.com ), kao učenik majstora Mantak Chia.