Trinaest pravila vežbanja Tai Či Čuana, prvi deo

Da bismo vam pomogli da bolje naučite osnovna pravila vežbanja Tai Či Čuana, pokrenuli smo seriju tekstova u kojima ćemo detaljnije objasniti, rečju i slikom, trinaest osnovnih principa držanja i kretanja tela.

Trinaest pravila vežbanja Tai Či Čuana, prvi deo

Trinaest pravila vežbanja Tai Či Čuana, prvi deo

Korektno držanje tela je osnova za savladavanje naprednih nivoa Tai Či Čuana. Nepravilno držanje tela može da dovede do brojnih problema. Podignuta ramena i laktovi, ili uzan stav su prepreka slobodnom pokretu i cirkulaciji Ćija. Potrebno je od početka vežbati niske i široke stavove, jer početnik nije u stanju da se pravilno »ukoreni«  i da ima čvrste temelje. Bez čvrstih temelja, oslanjajući se na mišiće, čovek  ima tendenciju da se podiže, a tada gubi »koren«, stabilnost i Dan tijen i postaje »slab«. Široki i niski stavovi pomažu u sticanju osećaja ukorenjivanja i cirkulacije Ćija. Kada izgradimo Ći i spolja i unutar sebe, možemo više da se oslanjamo na snagu misli, a ne na snagu mišića. Celo telo mora da je opušteno, centrirano, da je u ugodnom, prirodnom položaju i stabilno. Pozicije ne smeju da budu ni previsoke, ni preniske, ni preširoke ni preuske, jer tada težište ostaje van centra.

Osim ovih opštih smernica, detaljno ćemo objasniti trinaest tradicionalnih pravila vežbanja. Prvo ćemo citirati tradicionalno uputstvo, a zatim sledi pojašnjenje naše učiteljke Đenđi Samardžije.

1. Okači glavu. Lagano dodirni vratom zadnju ivicu kragne. Razvij osećaj dodira. Lako se nasmej.

Trinaest pravila vežbanja Tai Či Čuana, prvi deoVrat je nastavak kičme i trebalo bi da je prav i malo izvučen naviše, da bi se na njega oslonila lobanja. Teme glave držimo pravo, kao da je okačeno o strop, tako da je  brada veoma malo uvučena (na to se odnosi uputstvo „dodirni zadnju ivicu kragne“ – pretpostavka je da se Taiđi vežba u tradicionalnom odelu koje ima visoku kragnu). Ta pozicija glave i vrata daje stabilnost stavu, a energija gura glavu naviše. Uputstvo nemojte shvatiti samo kao fizičku radnju i fizički osećaj. Suština datog uputstva (do koje se dolazi ponavljanjem) je razvijanje osećaja, kao da je glava okačena o strop. Vratni pršljenovi se izdužuju i glava „teži“ ka nebu. Ovaj osećaj koji se javlja između osnove lobanje i prvog vratnog pršljena je sličan otporu koji međusobno pružaju isti polovi magneta. To je veoma suptilan osećaj koji vežbača veoma brzo dovodi do energetskih senzacija. „Lako se nasmej“ jednostavno znači – podigni malo uglove usana. Na Istoku tvrde da ako su uglovi usana okrenuti ka dole, energija curi, otiče kroz takvu poziciju usana. Zato nežno podigni uglove usana u osmeh.